โดยความขัดแย้งทางอาวุธและภัยพิบัติ ยูนิเซฟยังสนับสนุนโครงการฝึกอบรมด้านห่วงโซ่ค

โดยความขัดแย้งทางอาวุธและภัยพิบัติ ยูนิเซฟยังสนับสนุนโครงการฝึกอบรมด้านห่วงโซ่ค

เย็นและการจัดการวัคซีนเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการรักษาศักยภาพของวัคซีนเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหารือเรื่องความคุ้มครองการฉีดวัคซีนในแฮปปี้แลนด์ สลัมในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ©ยูนิเซฟ ประเทศไทย/2017/AC Dimatatacการจัดการข้อมูล

ยูนิเซฟช่วยกรมอนามัยติดตามความครอบคลุมการ

ให้วัคซีนในประเทศฟิลิปปินส์ ยูนิเซฟยังได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ เช่น รายการลูกค้าเป้าหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบันทึก วิเคราะห์ จัดเก็บ และดึงข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ง่ายขึ้นสำหรับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ด้วยการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ช่องว่างในการครอบคลุมการสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดหาวัคซีนสามารถระบุและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

เด็กคนหนึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในช่อง

ปากระหว่างการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคในเมืองทานวน เมืองเลย์เต สี่สัปดาห์หลังจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดถล่มพื้นที่ ยูนิเซฟและพันธมิตรสนับสนุนกรมอนามัยในการจัดหาวัคซีนโปลิโอ โรคหัด และวิตามินเอ สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ©ยูนิเซฟ ประเทศไทย/2013การฉีดวัคซีนในกรณีฉุกเฉิน

โรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในสถานที่แออัด 

ศูนย์อพยพ การพลัดถิ่นของคนมักนำไปสู่การแพร่

กระจายของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ นี่คือเหตุผลที่ยูนิเซฟสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัดและโปลิโอสำหรับเด็กในสถานการณ์ผู้ลี้ภัยหรือภัยพิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินขนาดใหญ่ เช่น ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ยูนิเซฟจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เด็กในศูนย์อพยพและชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้รับวัคซีนทันที

ผู้นำรัฐบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของยูนิเซฟเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการให้วัคซีนในชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุดในฟิลิปปินส์ ©ยูนิเซฟ ประเทศไทย/2017/ดอนน่า อนาบีซาปรับปรุงธรรมาภิบาลและความเป็นผู้นำ

ยูนิเซฟได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้กำหนดนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ 

สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความสามารถในการใช้โปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกัน

 เพิ่มการสนับสนุนสำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติในฟิลิปปินส์วัคซีนที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งพิเศษที่ศูนย์สุขภาพใน Happyland สลัมในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ©ยูนิเซฟ ประเทศไทย/2017/AC Dimatatacสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนยูนิเซฟเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการจัดหาวัคซีนทั่วโลก ในประเทศฟิลิปปินส์ ยูนิเซฟสนับสนุนรัฐบาลในการรับรองว่าวัคซีนที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงจะมอบให้กับเด็กๆ ได้ทันท่วงที

Credit : บาคาร่า666